English
Naslovna Baza U središtu O projektu Komentari
Uputstvo
 
English
O projektu


Posle uspešne realizacije početnih faza do sada najznačajnijeg projekta Nezavisnog udruženja novinara Srbije - Baza podataka novinara Srbije, prirodan nastavak projekta bilo je stavljanje prikupljenih podataka i web orijentisanog softvera baze podataka u njenu upotrebnu vrednost, odnosno na uvid institucionalnoj, profesionalnoj i zainteresovanoj javnosti.

Da bi baza podataka novinara nakon njenog prvog objavljivanja bila potpuno referentna i upotrebljiva, bilo je potrebno dopuniti je do najmanje 2.000 novinara i realizovati njeno svakodnevno upravljanje i redovno održavanje.

Koristeći onlajn bazu podataka zainteresovana strana biće u mogućnosti da kroz bazu podataka sazna koji novinari specijalizuju koju temu, koji region pokrivaju, njihovu stručnu spremu i iskustvo, kao i godine. Novinarske asocijacije i druge relevantne organizacije imaće uvid u profil novinara Srbije koji se može iskoristiti za stvaranje godišnjih programa edukacije, profesionalnog napredovanja i aktivnosti usmerenih ka poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja novinara, kao onih vezanih za  uspostavljanje promena u medijskoj sferi.

Softver će funkcionisati tako da odgovori na potrebe korisnika, bilo da su oni novinari koji žele da budu upisani u bazu ili promene svoje podatke, ili urednici i drugi korisnici koji traže specifičan profil novinara.

Korišćenje baze podataka biće uslovljeno registracijom - svaki registrovani novinar dobiće svoje automatski generisano korisničko ime i lozinku, što će zahtevati email potvrdu, i moći će u svakom momentu da pristupi svojim podacima i menja ih po potrebi. Korisničko ime i lozinka nisu definitivni i članstvo će imati opciju da ih prilagodi svojim preferencama.

Korisnici sajta koji žele da pretraže bazu s ciljem identifikovanja najboljeg kandidata za posao, ukrštanjem potrebnih kriterijuma dobiće listu kandidata. Odabirom jednog ili više kandidata poslaće im poruku da su zainteresovani za njihove usluge. Ni u jednom momentu lični detalji novinara neće biti prikazani. 

Predviđeni efekti projekta:

Kratkoročni efekti ovog projekta podrazumevaju stvaranje onlajn baze podataka koja će biti omogućiti sortiranje podataka u odnosu na specifičnost potreba i time omogućiti novu vrstu prezentacije ponude i potražnje poslova.

Pored ovoga, novinarske asocijacije i druge relevantne organizacije imaće uvid u profil novinara Srbije koji se može iskoristiti za stvaranje godišnjih programa edukacije, profesionalnog napredovanja i aktivnosti usmerene ka poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja novinara, kao onih vezanih za  uspostavljanje promena u medijskoj sferi, itd.

Dugoročni efekat sastoji se u uvođenju alternativnog načina ponude i potražnje poslova u novinarstvu koji će otvoriti put ka stvaranju alternativnog tržišta rada za novinare. S novom vrstom zdrave konkurencije razviće se i motivisanost novinara da svoj posao rade kvalitetno. NUNS takođe planira da u toku 2010. godine razvije veb stranu kako bi ponudio  i druge opcije, poput foruma, pravljenja onlajn novinarskih zajednica, reklamiranja i moguće komercijalizacije usluge.

Projekat Baze podataka novinara služiće kao značajan osnov za iniciranje mnogih promena u medijskoj oblasti: izmena zakonske regulative, načina regulacije i samoregulacije, upravljanje promenama u medijskoj sferi, unapređenje poštovanja prava i statusa novinara, poštovanja etičkih standarda, kontrole u medijima i veće transparentnosti u pogledu medijskih kompanija.

Donatori

Finaliziranje projekta Baza podatka podržalo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije, dok je realizacija promotivne kampanje podržana od strane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Prva faza projekta Baza podataka realizovana je u 2007 – 2008. godini, uz finansijsku podršku Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava iz Sarajeva, Norveške narodne pomoći iz Beograda i Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mail: novinari@novinari.rs